CARE EXPO Thailand 2019 /  admin /  08 April 2020 /  13 views

สัมมนา "พลิกกลยุทธ์ SME ด้วยนวัตกรรมใหม่ ชนะใจ Aging Society"

1. การดูแลแผลไม่ใช่เรื่องง่าย นวัตกรรมแบบไหน? ชนะใจผู้ป่วยหวาน

2. สุขภาพช่องปาก ดูแลอย่างไร? ชนะใจผู้สูงอายุ

3. หญ้าหวาน สารทดแทนความหวานรูปแบบใหม่ ชนะใจ คนรักสุขภาพ

โดยผู้ประกอบการ จากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Related Videos