CARE EXPO Thailand 2019 /  admin /  08 เมษายน 2563 /  30 views

เสวนากัญชาทางการแพทย์กับผู้สูงวัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดย นพ.สมนึก ศิริพานทอง (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรกัญชา และกรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย) พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ (คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยกัญชาทางการแพทย์) ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา (รองผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพ)

Related Videos