Banner Webside 03 re

icons test1

Care Expo Healthy Living Asia

   

     เนื่องจากความห่วงใย และความปลอดภัยของผู้แสดงงานและผู้เข้าชมงาน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ คณะผู้จัดงานฯ จึงขอเลื่อนการจัดงาน Care Expo Healthy Living Asia 2021 จากเดิมระหว่าง วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไป

โดยจะจัดขึ้นใหม่ในระหว่าง วันที่ 2-5 กันยายน 2564  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


คณะผู้จัดงานฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้

 

สรุปงานปี 2019

world

 

184

ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน 184 ราย รวมทั้งไทยและญี่ปุ่น

 

world

 

5,240

พื้นที่จัดแสดงงาน 5,240 ตร.ม. รวม 277 บูธ

 

world

 

20,181

ผู้เข้าชมงาน 20,181 คน จาก 12 ประเทศ

 

world

 

641 ล้านบาท

มูลค่าการจับคู่ธุรกิจรวม 641 ล้านบาท

 

world

 

5

รวบรวมสินค้าและบริการถึง 5 หมวด

world

 

380

มูลค่าการขายภายในงานรวม 380 ล้านบาท

 

SPONSORED BY :

KNOWLEDGE SUPPORTED :

  • p1
  • p2
  • p3
  • p4
  • p5

NEWS AND ACTIVITIES

  1. News
  2. Activity