CARE EXPO Thailand งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สูงวัยสู้ภัยโควิด 19”ปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุใน กทม.

การรวมตัวครั้งสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ CARE EXPO | Healthy Living Asia 2021 “งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ และงานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย” หอการค้าไทย จัดยิ่งใหญ่ คาดเงินสะพัดกว่า 1,200 ล้านบาท

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระแสปัจจุบันและอนาคต ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่คาดว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาน่าจะสงบแล้ว