ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองพื้นที่จัดแสดงสินค้า

CARE EXPO Thailand Team

Tel : +66   (2) 322-2111
+66 (65) 252-9262   จูน (JUNE)     angsana.best@gmail.com
+66 (65) 252-9263   นุช (NUCH)    nuchjira.best@gmail.com
+66 (65) 252-9264   รสศจี (ROD)   rodsajee.best@gmail.com

E-Mail : info@careexpothailand.com