สำหรับผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน

ภายในงานจะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญทั้งหมดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของสังคมผู้สูงอายุ

การออกแบบ/การตกแต่งภายใน

 • ผู้พัฒนาโครงการ
 • โครงการบ้านอัจฉริยะ
 • การตกแต่งภายใน/ ผู้สร้างแบบครบวงจร
 • แนวคิดการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ

ยานพาหนะ

 • ผู้สร้างรถยนต์พิเศษ
 • เทคโนโลยีการเคลื่อนไหว

แกดเจ็ต/ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชัน

 • อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการติดตาม

อาหาร

 • อาหารคลีน/อาหารออร์แกนิค
 • อาหารรูปแบบพิเศษเพื่อสุขภาพ

เครื่องดื่ม

 • เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เครื่องนุ่งห่ม/การใช้ชีวิตประจำวัน

 • รูปแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผ้าปูที่นอน/ผ้าห่ม
 • ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอย/เสริมความงาม
 • เครื่องสำอางค์/น้ำหอม

โรงพยาบาล

 • แคมเปญพิเศษ
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • การบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 • การบริการดูแลผู้สูงอายุนอกสถานที่
 • ตัวอย่างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์

 • อุปกรณ์การแพทย์แบบใช้ได้ที่บ้าน
 • อาหารเสริมทางการแพทย์

ศูนย์ฝึกอบรม/สถาบันการศึกษา

 • สถานศึกษา/หลักสูตรผู้ดูแลผูสูงอายุ
 • บริษัทจัดหางานเอกชน สำหรับงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว

 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ
 • บริการรถเช่า

กีฬา

 • อุปกรณ์ออกกำลังกาย
 • โปรแกรมการออกกำลังกาย
 • ผู้ฝึกสอนส่วนตัว

ชมรม/สังคม

 • ชมรมวัยเกษียณ
 • กิจกรรมยามว่างอ่านหนังสือ/เลี้ยงสัตว์

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์

 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย /ศูนย์บริการสินเชื่อ

การประกันภัย

 • โปรแกรมสำหรับวัยเกษียณ

บริการธนาคารเอกชน

 • ศูนย์บริการผู้สูงอายุ