เกี่ยวกับบริการ

3 – 6 กันยายน 2563

10.00 – 20.00 น.

ฮอลล์ 101 และ 102

ศูยน์นิทรรศการและการประชุมไบเทค