ข้อมูลงาน

CARE EXPO Thailand  “งานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ” เวทีทางการค้าที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการต่อยอดและขยายมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เทคโนโลยี รวมถึงแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นต่างๆ ในการบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในทุกมิติแม้จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ

สถานที่จัดแสดงงาน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค EH 101-102

วัน เวลา จัดแสดงงาน

วันที่ 3-6 กันยายน  2563    /   10.00 – 20.00 น.

งาน CARE EXPO – Thailand เกี่ยวกับอะไร?

CARE EXPO Thailand เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและความสะดวกสบาย สำหรับประชากรสูงอายุในอนาคต