CARE EXPO THAILAND งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย

 หอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ CARE EXPO Thailand | Healthy Living Asia 2021 “งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ และงานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย” นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO นำผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน รวมทั้งบริษัทฯ เอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย และนานาประเทศอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะนำสินค้า บริการ และนวัตกรรมต่างๆ มาจัดแสดงในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

5 5

 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระแสปัจจุบันและอนาคต ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ในทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดคณะทำงานร่วมกันศึกษา Update Trend พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการค้าและบริการยุคใหม่ เพื่อหาโอกาสสำหรับธุรกิจและบริการใหม่ๆ รวมถึงให้คำแนะนำ เพื่อมาขับเคลื่อนในด้านความต้องการใหม่ๆทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาอยู่หรือเที่ยวในมืองไทย เพื่อพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ ของไทยให้มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจและบริการใหม่ๆ เชื่อมโยงไปยังธุรกิจการแพทย์ในต่างประเทศ (Global Health Care) อีกด้วย

5 1

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 หอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)ร่วมมือกันจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อสุขภาพ Care Expo Thailand | Healthy Living Asia 2021 “งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ และงานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย” เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)

 5 2

นายกรด โรจนเสถียร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หอการค้าไทย กล่าวว่า เทรนด์ของธุรกิจในปี 2020 คือ เทรนด์ของการดูแลสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 นี้แล้ว จึงเป็นอีกประเด็นสำคัญ หอการค้าไทย โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ หรือแนวคิดเรื่อง Healthy Living ซึ่งจะมีบริการหรือมีธุรกิจที่รองรับเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และดูแลสุขภาพ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Care Expo Thailand | Healthy Living Asia 2021 จึงเป็นงานที่ครบวงจรในการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพทั้งหมด อาทิเช่น อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาแนวธรรมชาติบำบัด สินค้าและบริการด้าน Wellness&Spa , สินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น และสินค้า Smart Home , Smart Car, Health Tech ตลอดจนบริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลชั้นนำ และกลุ่มธนาคาร บนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 101-102 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และร่วมงานสัมมนาวิชาการอีก 200 คน

นายกรด โรจนเสถียร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า และที่สำคัญเรายังได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่องานว่า Asia’ s Wellness&Naturopathic Medicine Conference ร่วมด้วยในงานนี้ ซึ่งเป็นงานสัมมนาแนะนำศาสตร์แห่งการรักษา ดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด หรือ Naturopathic และอัพเดทเทรนธุรกิจบริการสุขภาพ และจะมีงาน Thailand Spa & Wellness Being Award ซึ่งเป็นงานรับรางวัลสปาดีเด่นประจำปี ซึ่งเราเลือกที่จะมาจัดร่วมกันในงาน Care Expo Thailand | Healthy Living Asia 2021 ด้วย

5 2

นายชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวในฐานะผู้ร่วมจัดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบของ Exhibition Platform มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้า กลุ่มผู้ซื้อ และประชาชนที่เข้าร่วมชมงานทั้งหมด โดยรูปการจัดงานแบ่งออกเป็น กิจกรรมแสดงสินค้า ที่รวบรวมผู้ประกอบการทั้งจากไทยและต่างประเทศกว่า 570 บูธ โดยทั้งงานได้แบ่งกลุ่มของสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ได้แก่ Living Standard, Food & Beverage, Medical Care & Support, Finance & Investment และ Lifestyle & Wellness กิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบกับผู้ซื้อจากต่างประเทศ กิจกรรมประชุมและและสัมมนา ตลอดทั้ง 4 วัน และสุดท้ายคือ กิจกรรมบริการประชาชน ที่มี ไฮไลท์สำคัญ คือ กิจกรรมจัดหางาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทั้งยังมีการตรวจสุขภาพฟรี การทำกิจกรรม Workshop และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

โดยการประชาสัมพันธ์งานในปีนี้ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันโซเชียลมีเดีย มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งในส่วนของผู้เข้าชมงาน และส่วนสำคัญคือ ผู้ซื้อ จากต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าให้เกิดขึ้นมากที่สุด กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายภายในงาน คาดการณ์เงินสะพัด ภายในงานกว่า 1,200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

นายชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนในการจัดงาน CARE EXPO Thailand | Healthy Living Asia 2021 “งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ และงานธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ครบวงจรที่สุดของเอเชีย”ทั้งหอการค้าไทย ในฐานะเจ้าภาพหลักที่ร่วมจัดงาน และความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอันได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย / สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง / สมาคมสปาไทย / สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

5 4

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.careexpothailand.com หรือ www.facebook.com/Careexpo/