CARE EXPO THAILAND งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย

 c4 re

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ????
“โอกาสการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเวลเนสในประเทศไทย"
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

โดยสามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง Zoom หรือรับชมไปพร้อมกันผ่านทาง Facebook Live Care Asia ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย