CARE EXPO THAILAND งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย

ภาพบรรยากาศงาน Press Briefing แถลงข่าว CARE ASIA 2022 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Jubilee Hall ชั้น 4 สถาบันดูแลสุขภาพและความงาม ตรัยญา โรงพยาบาลปิยะเวท!

 ภาพกิจกรรมภายในงาน CARE EXPO Thailand 2019